Értékbecsléshez szükséges dokumentumok

Az ingatlan beazonosításához és a jogi helyzetének tisztázásához az alábbi dokumentumokra van szükség, kérjük, hogy az értékbecsléshez, vagyonértékeléshez leegyeztetett iratokat a helyszíni szemlén adják át az értékbecslőnek.

• Tulajdoni lap (30 napnál nem régebbi)


• Térképmásolat (csak telkes ingatlanokhoz, 30 napnál nem régebbi)


• Társasház alapító okirata (ha használati jog is tartozik az ingatlanhoz, vagy csak így azonosítható)


• Méretezett alaprajz (műszaki alaprajz, pontos méretezéssel)


• Jogerős építési engedély, tervdokumentáció (folyamatban lévő építés esetében


• Használatba vételi, fennmaradási engedély (ha a térképmásolat nem egyezik a valósággal)


• Használati megállapodás (az ingatlan részek beazonosítására)


• Költségvetés (építési hitel esetében)


• Működési engedély (üzleti tevékenység esetén)


• Bevételi adatok (jövedelemtermelő ingatlan, projekt ingatlan, termőföld esetében)


• Bérleti szerződés (bérbeadással hasznosított ingatlannál, eszköznél)


• Eszköz lista, beszerzési érték, nettó érték, műszaki leírás


• Gépkönyv, stb. (gépek értékeléséhez, eszközönként változó dokumentum)


• Könyvelési adatok (gazdasági társaságok értékeléséhez)


• Igazságügyi szakértéshez szükséges iratok: előre egyeztetve


• Cégek esetében a társasági szerződés, cégkivonat, aláírási címpéldány


Amennyiben valamely dokumentum hiányzik, irodánk külön díjazásért beszerzi (pl.: tulajdoni lap, térképmásolat), vagy pótolja (pl.: alaprajz).