Értékbecslés Folyamata

Mikor van szükség értékbecslésre?

• Ingatlan eladásakor
• Ingatlan vételéhez
• Hagyatéki eljáráshoz
• Hitelfelvételhez
• Vagyonmegosztáshoz
• Vitás kérdések tisztázására
• Peres eljárások elkerüléséhez
• Cégek tulajdonosai közötti adás-vétel


Értékbecslés folyamata:

1. Kapcsoaltfelvétel

Tel: +36 30 254 2246


Email: joingatlanertekeles@gmail.com


Az értékbecslés díjazásának egyeztetése, és ezt követő kiegyenlítése


Bankszámlaszám: 11991119-81526048


2. Az ingatlan felmérése

• Vácon és 15 km-es körzetében nincs kiszállási díj


• Az ország bármely területén vállalunk értékbecslést, vagyonértékelést, viszont ebben az esetben utazási költséget számítunk fel. (50 Ft/km)


• Google térképek útvonalai alapján számítva. Kiindulási pont: Rád, Mindszenty u.


3. Szükséges iratok átnyújtása az értékbecslő részére

Egyszerűsített dokumentáció esetén


Lakó-, és üdülő ingatlanok piaci értékbecslés:


• tulajdoni lap (30 napnál nem régebbi, minden esetben)


• térképmásolat (csak telkes ingatlanokhoz, 30 napnál nem régebbi)


• társasház alapító okirata (ha használati jog is tartozik az ingatlanhoz, vagy csak így azonosítható)


• méretezett alaprajz (műszaki alaprajz, pontos méretezéssel, minden esetben)


Új építésű vagy Folyamatban lévő építkezés esetén:


• jogerős építési engedély, tervdokumentáció (folyamatban lévő építés esetében)


• használatba vételi, fennmaradási engedély (ha a térképmásolat nem egyezik a valósággal)


Cégek esetében:


• cégek esetében a társasági szerződés, cégkivonat, aláírási címpéldány (minden esetben)


Normál számításon alapuló dokumentáció esetén


Lakó-, és üdülő ingatlanok piaci értékbecslés:


• tulajdoni lap (30 napnál nem régebbi, minden esetben)


• térképmásolat (csak telkes ingatlanokhoz, 30 napnál nem régebbi)


• társasház alapító okirata (ha használati jog is tartozik az ingatlanhoz, vagy csak így azonosítható)


• méretezett alaprajz (műszaki alaprajz, pontos méretezéssel, minden esetben)


Új építésű vagy Folyamatban lévő építkezés esetén:


• jogerős építési engedély, tervdokumentáció (folyamatban lévő építés esetében)


• használatba vételi, fennmaradási engedély (ha a térképmásolat nem egyezik a valósággal)


Egyéb dokumentumok:


• használati megállapodás (az ingatlan részek beazonosítására)


• működési engedély (üzleti tevékenység esetén)


• bevételi adatok (jövedelemtermelő ingatlan, projekt ingatlan, termőföld esetében)


• bérleti szerződés (bérbeadással hasznosított ingatlannál, eszköznél)


• eszköz lista, beszerzési érték, nettó érték, műszaki leírás


• gépkönyv, stb. (gépek értékeléséhez, eszközönként változó dokumentum)


• könyvelési adatok (gazdasági társaságok értékeléséhez)


Cégek esetében:


• cégek esetében a társasági szerződés, cégkivonat, aláírási címpéldány (minden esetben)


Ipari-, kereskedelmi-, ingatlanok, irodaépületek hivatalos értékbecslése, ingatlanvagyon értékelés esetén


Szükséges dokumentumok:


• használati megállapodás (az ingatlan részek beazonosítására)


• működési engedély (üzleti tevékenység esetén)


• telephely engedély (nem lakóingatlan esetén)


• bevételi adatok (jövedelemtermelő ingatlan, projekt ingatlan, termőföld esetében)


• bérleti szerződés (bérbeadással hasznosított ingatlannál, eszköznél)


• eszköz lista, beszerzési érték, nettó érték, műszaki leírás


• gépkönyv, stb. (gépek értékeléséhez, eszközönként változó dokumentum)


• könyvelési adatok (gazdasági társaságok értékeléséhez)


Cégek esetében:


• cégek esetében a társasági szerződés, cégkivonat, aláírási címpéldány (minden esetben)


4. Értékbecslés folyamata

Az értékbecslő szakember a kapott dokumentumok és az ingatlan felméréséből szerzett információk alapján elkezdi az ingatlan értékbecslését.


5. elkészítés időpontjának és az átvétel módjáról való egyeztetése

Értékbecslési módszerek

Ahhoz, hogy az ingatlan végső piaci értékét megállapíthassuk, HÁROM módszert alkalmazunk, figyelembe véve, hogy „a termőföldnek nem minősülő ingatlanok hitelbiztosítéki értékének meghatározására vonatkozó módszertani elvekről „rendelkező - 25/1997. (VIII. 1.) PM. rendelet - három módszer alkalmazását javasolja:


1. Piaci összehasonlító értékbecslés

2. Hozamelvű (jövedelem alapú) értékbecslés

3. Költség alapú (nettópótlási) értékbecslés

Piaci összehasonlító értékbecslés módszernél abból indulunk ki, hogy a vizsgált ingatlanhoz hasonló méretű, típusú és tulajdonságaiban hasonlító, a közvetlen környezetben található és a közelmúltban értékesített ingatlanokat veszünk alapul, és ezt korrigáljuk egy bizonyos %-kal. A végleges eredményt a vizsgált ingatlanok és az értékbecslés alapjául szolgáló ingatlan tulajdonságait összehasonlítva kapjuk meg az ingatlan piaci értékét. Általában családi házak, lakóingatlanos esetében alkalmazzuk.


Hozamelvű (jövedelem alapú) értékbecslés módszerénél abból indulunk ki, hogy az ingatlan bérbeadásánál milyen hozamot hoz. Az ingatlan jövőbeni hasznainak és ezek megszerzése érdekében felmerülő kiadások különbségéből kapjuk meg az értéket. Az érték megállapítása azon az elven alapszik, hogy bármely eszköz értéke annyi, mint a belőle származó tiszta jövedelmek jelenértéke.


Költség alapú (nettópótlási) értékbecslés módszerét akkor alkalmazzuk, amikor semmilyen más módszerrel nem állapítható meg az ingatlan értéke. Légyege, hogy az ingatlan újra-előállítási költségéből levonjuk az idő múlása miatti avulást, majd ehhez hozzáadjuk a felépítményhez tartozó földterület értékét. Ez a módszer tükrözi legkevésbé a tényleges piaci viszonyokat. Építés alatt álló, vagy károsodott létesítménynél alkalmazzuk.


Az értékbecslés előnyei

Piaci előnyhöz juthat, amennyiben egy pontosan felértékelt ingatlannal jelenik meg a piacon.


Ezáltal az ingatlan eladásának várható időtartamát jelentősen lerövidíti, szemben azzal, aki egy túlzott árral akár évekig is hirdeti ingatlanját, elhúzódó értékesítési idővel. Ezzel alátámasztva az ár indokoltságát és az időbeli értékesítést.


Cégek esetében az értékbecsléssel alátámasztott és nyilvántartott ingatlan értéke követi a piaci viszonyokat. A cégek vagyonai így önálló értéket kapnak, emelve ez által a cég pozícióját, illetve értékesítésnél realizálható a cég valódi értéke.